پروژه گلدشت معالی آباد

درصد پیشرفت پروژه 30%

اطلاعات پروژه :

موقعیت : شیراز٬ معالی آباد

متراژ زمین : ۴۵۰ متر مربع

مالک پروژه : هلدینگ عابد

زیربنای پروژه : ۱۸۰۰ متر مربع

تایم لاین پروژه

  • ۲۹ آذر ۱۴۰۱ 1#

  • ۱۱ خرداد ۱۴۰۲2#

  • ۲۵ خرداد ۱۴۰۲3#