پروژه ولیعصر

درصد پیشرفت پروژه 45%

اطلاعات پروژه :

موقعیت : شیراز٬ خیابان قصردشت٬ خیابان ولیعصر

متراژ زمین : ۱۰۰۰ متر مربع

 

مالک پروژه : هلدینگ عابد

زیربنای پروژه : ۶۰۰۰ متر مربع

 • ۸ آبان ۱۴۰۱ 1#

  جمع آوری جک های سقفی طبقه اول
 • ۱۵ آبان ۱۴۰۱ 2#

 • ۲۳ آبان ۱۴۰۱ 3#

 • ۲۹ آبان ۱۴۰۱ 4#

 • ۶ آذر ۱۴۰۱5#

  سقف طبقه دوم آماده بتن ریزی
 • ۱۱ آذر ۱۴۰۱#6

 • ۲۱ آذر ۱۴۰۱#7

 • ۲۷ آذر ۱۴۰۱#8

 • ۴ دی ۱۴۰۱#9

 • ۱۳ دی ۱۴۰۱#10

 • ۱۸ دی ۱۴۰۱#11

 • ۲۸ دی ۱۴۰۱#12

تایم لاین پروژه