پروژه نمازی

درصد پیشرفت پروژه 35%

اطلاعات پروژه :

موقعیت : شیراز٬ خیابان ستارخان٬ ۱۲ متری نمازی

متراژ زمین : ۶۰۰ متر مربع

 

مالک پروژه : هلدینگ عابد

زیربنای پروژه : ۲۵۰۰ متر مربع

تایم لاین پروژه

 • ۸ آبان ۱۴۰۱ 1#

  اجرای دیوار برشی طبقه اول
 • ۱۵ آبان ۱۴۰۱ 2#

 • ۲۳ آبان ۱۴۰۱ 3#

 • ۲۹ آبان ۱۴۰۱4#

 • ۶ آذر ۱۴۰۱#5

 • ۱۳ آذر ۱۴۰۱#6

 • ۲۱ آذر ۱۴۰۱#7

  سقف طبقه دوم آماده بتن ریزی
 • ۴ دی ۱۴۰۱#8

 • ۱۳ دی ۱۴۰۱#9

 • ۱۸ دی ۱۴۰۱#10

 • ۲۸ دی ۱۴۰۱#11