پروژه مشیر شرقی

درصد پیشرفت پروژه 20%

اطلاعات پروژه :

موقعیت : شیراز٬ خیابان مشیر شرقی

متراژ زمین : ۵۰۰ متر مربع

مالک پروژه : هلدینگ عابد

زیربنای پروژه : ۲۰۰۰ متر مربع

تایم لاین پروژه

  • ۱۰ آبان ۱۴۰۱ 1#

  • ۱۷ آبان ۱۴۰۱ 2#

  • ۲۰ آبان ۱۴۰۱ 3#

  • ۲۶ آبان ۱۴۰۱ 4#

  • ۱۱ آذر ۱۴۰۱ 5#

  • ۱۷ آذر ۱۴۰۱ 6#

  • ۲۴ آذر ۱۴۰۱ 7#

  • ۱۷ دی ۱۴۰۱ 8#

  • ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ 9#

  • ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ 10#