پروژه قاآنی جنوبی

درصد پیشرفت پروژه 20%

اطلاعات پروژه :

موقعیت : شیراز٬ قاآنی جنوبی

متراژ زمین : ۴۰۰ متر مربع

مالک پروژه : هلدینگ عابد

زیربنای پروژه : ۱۶۰۰ متر مربع

تایم لاین پروژه

  • ۱۰ آبان ۱۴۰۱ 1#

  • ۱۷ آبان ۱۴۰۱ 2#

  • ۹ آذر ۱۴۰۱ 3#

  • ۱۷ آذر ۱۴۰۱ 4#

  • ۲۴ آذر ۱۴۰۱ 5#

  • ۱۷ دی ۱۴۰۱ #6