پروژه بنکداران

درصد پیشرفت پروژه 15%

اطلاعات پروژه :

موقعیت : شیراز٬ بنکداران

متراژ زمین : ۵۰۰ متر مربع

مالک پروژه : هلدینگ عابد

زیربنای پروژه : ۲۰۰۰ متر مربع

تایم لاین پروژه

  • ۱۲ آبان ۱۴۰۱ 1#

  • ۲۶ آبان ۱۴۰۱ 2#

  • ۱۱ آذر ۱۴۰۱ 3#

  • ۱۷ آذر ۱۴۰۱ 4#

  • ۲۴ آذر ۱۴۰۱ 5#

  • ۱۷ دی ۱۴۰۱ 6#

  • ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ 7#