پروژه باغ طوطی

درصد پیشرفت پروژه 62%

اطلاعات پروژه :

موقعیت : شیراز٬ دینکان

متراژ زمین : ۴۰۰ متر مربع

 

موقعیت : شیراز٬ دینکان

زیربنای پروژه : ۱۲۰۰ متر مربع

تایم لاین پروژه

 • ۱۲ آبان ۱۴۰۱ 1#

  فونداسیون آماده بتن ریزی - توقف پروژه به دلیل بارندگی
 • ۱۸ آبان ۱۴۰۱ 2#

 • ۲۵ آبان ۱۴۰۱#3

  بتن ریزی فونداسیون پروژه باغ طوطی
 • ۹ آذر ۱۴۰۱#4

 • ۱۷ آذر ۱۴۰۱#5

 • ۱۳ دی ۱۴۰۱#6

 • ۲۸ دی ۱۴۰۱#7

 • ۲۴ خرداد ۱۴۰۲#8